Nyhetsbrev nr 3 2019


…med rapporter från press-SM, Hemming Stens minne, lag-EM i Österrike samt historien om hur Tumbas HIO inspirerade en mångsysslare till att snabbt bli både golfjournalist och få både singelhandikapp.

Nyhetsbrev nr 3 2019