Styrelsen


Styrelsen 2020-2021 består av:

Lars-Åke Linander, ordförande – Peter Eng, vice ordförande, journalist-EM – Gunnar Walldén, sekreterare  – PeO Karlström, kassör – Patrik Larsson, träffar, tävlingar – Michael Broström, Årets golfklubb, tävlingar  –  Björn Hedman, hemsida, Årets golfklubb

Årsavgiften är 200 kr och betalas senast i februari till plusgiro 656910-7.