Styrelsen


Styrelsen 2021-2022 består av:

Gunnar Walldén, ordförande – Peter Eng, vice ordförande, journalist-EM – Patrik Larson, sekreterare, träffar/tävlingar  – PeO Karlström, kassör – Michael Broström, Årets golfklubb, träffar/tävlingar  –  Björn Hedman, hemsida, Årets golfklubb – Mats Hallberg.

Årsavgiften är 200 kr och betalas senast i februari till plusgiro 656910-7.