Månadsarkiv: augusti 2021


Dagordning för årsmöte 2021

Golfjournalisterna har årsmöte måndagen den 20 september ca kl 19.00 på Hotell Halland, Kungsbacka. 1/ Mötets öppnande. 2/ Mötets behöriga utlysande. 3/ Dagordningens godkännande. 4/ Fastställande av röstlängden. 5/ Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6/ Val av en justeringsman tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. 7/ Styrelsens verksamhetsberättelse. 8/ Styrelsens förvaltningsberättelse. 9/ Revisorernas årsberättelse. 10/ Ansvarsfrihet för styrelsen. 11/ Fastställande av årsavgiften. 12/ Motioner. 13/ Förslag till stadgeändring (se ny version längre ner) 14/ Aktuella val. Val av ordförande på ett år. Val av tre ledamöter på två år. Styrelsen har sex övriga ledamöter och tre ledamöter […]


Bra resultat i dåligt väder!

Nej, vädrets makter var inte med oss den här gången. Men likafullt kunde årets Östsvenska Mästerskap och tävlingen om Zachrissons Pokal avgöras på Körunda/Nynäshamn helgen 7-8 augusti. Kanske bidrog OS-avslutningen och de nedslående väderprognoserna till den klena uppslutningen – men ELVA tappra spelare (plus två damer utom tävlan) ställde upp och trotsade lördagens ösregn, plockade fram allt vad som fanns i paraplyer och regnställ och gjorde sig beredda att ta sig an slingorna Berg och Dal. Nu skulle det fajtas om det ståtliga vandringspriset i Östsvenska Mästerskapet. Här fanns långväga deltagare från Värmland; Gunnar och Ulla Walldén tillsammans med Stig Dahlén […]


Pionjären, berättaren, stilbildaren – tack för allt Zacke!

Göran Zachrisson har lämnat oss, 83 år gammal. En pionjär, legend, stilbildare och unik golfröst har tystnat efter en kort tids sjukdom. Vi är många som fick förmånen att upptäcka och uppleva golfen genom Görans fantastiska berättelser, hans unika sätt att kommentera och levandegöra det som händer i bild. Hans citat och sätt att gå igenom rutan nådde många utanför de närmaste kretsarna. Idrott var i mycket hans liv. Från att själv vara aktiv till att beskriva och på sitt eget speciella sätt lyfta flertalet idrotter, under olympiska spel och oräkneliga timmar av kommenterande på bl a SVT, TV3 och […]