Golfjournalisternas tävlingsbestämmelser

Grundläggande:
Årsavgiften i föreningen ska vara betald före anmälan.

Spelet:
Samma regler gäller för alla våra tävlingar med vissa undantag för mästerskapet. Vi spelar slaggolf med handicap. Högst 36 erhållna slag får tillgodoräknas. Vi delar ut scratchpriser i alla våra tävlingar. Scratchprisvinnare måste alltid ha hålat ut på alla hål.

Vi använder de regler som vid speltillfället gäller på den bana vi gästar, t ex när det gäller lägesförbättring.

Om klubben vi gästar godkänner avståndsmätare vid tävling gör vi det också. Om banan saknar slope använder vi exakt hcp utjämnad till närmaste hela tal.

Tävlingsledningen bestämmer från vilken tee/vilka tees tävlingen ska spelas.

Prisutdelning:
Vid prisutdelningen är grundregeln fritt val från prisbordet. Först utdelas tre priser i hcptävlingen, sedan får scratchvinnaren välja. Vid lika bästaresultat brutto utdelas fler scratchpriser i ordningen sista nio osv. Därefter fortsätter prisutdelningen med eventuellt flera hcppriser. Ingen deltagare får mer än ett pris (undantag kan göras, t ex vid hole in one).

Tävlingsledningen kan också avsätta särskilt förstapris och/eller scratchpris(er).

Mästerskap och resor:
Dessa regler gäller också för mästerskapet, vid resor etc
med följande undantag för mästerskapet:

– Detta är scratchtävlingar som också har en handicapklass;

– Alla deltagande herrar som vill tävla om scratchpriser spelar från samma tees;

– En särskild scratchklass för damer införs (med grundkravet minst tre startande spelare);

– Totalt tre scratchpriser (minst ett i varje klass vid flera klasser) delas ut först, därefter fördelas priserna efter hcp-resultat;

– Handicapklassen är gemensam för alla deltagare. Där kan herrar 75+ välja att spela från en främre tee, i förekommande fall samma som deltagande damer;

– Vid lika bästa bruttoresultat i mästerskap sker särspel om segern, sudden death, om detta är praktiskt möjligt, i annat fall delning. Tre vandringspriser finns i klasserna, herr och dam scratch samt hcp.

– Scratchvinnarna är föreningens mästare. Föreningen kan alltså ha två mästare, en dam och en herre

Skulle alla anmälda inte få plats i mästerskapet gäller förtur för tidigare mästare, därefter hcpordning.

Vandringspriset i Hemming Stens minne utdelas till hcpvinnarna. Detta är en partävling fyrboll bästboll. Även scratchpris delas ut.

Avgifter:
Avgiften i våra tävlingar är 100 kronor om inte tävlingsledningen beslutar något annat. Avgiften tas ut även av den som uteblir utan att i rimlig tid ha lämnat återbud. Avgiften erläggs då i samband med nästa tävling eller, i förekommande fall, i samband med nästa årsavgift.

Övrigt:
Om du inte vill ha ditt namn på websidorna meddelar du detta i samband med anmälan eller på annat lämpligt sätt.