Styrelsen

Styrelsen 2023-2024 består av:

Patrik Larson, ordförande
Stefan Persson, sekreterare
PeO Karlström, kassör
Michael Broström, årets golfklubb, träffar/tävlingar
Johan Larsson, hemsida, träffar/tävlingar
Pär Andersson, träffar/tävlingar
Mattias Sandberg, träffar/tävlingar.

Styrelsen kan nås via info@golfjournalisterna.se

Årsavgiften är 200 kr och betalas senast i den 29 februari till plusgiro 656910-7.