Styrelsen


Styrelsen 2022-2023 består av:

Gunnar Walldén, ordförande – Björn Hedman, vice ordförande, hemsida, Årets golfklubb – Patrik Larson, sekreterare, träffar/tävlingar  – PeO Karlström, kassör – Michael Broström, Årets golfklubb, träffar/tävlingar  –  Johan Larsson – Mattias Sandberg.

Styrelsen kan nås via info@golfjournalisterna.se

Årsavgiften är 200 kr och betalas senast i februari till plusgiro 656910-7.