Träffar/Tävlingar

Se detaljer om de olika aktiviteterna i respektive inbjudan. Golfjournalisternas arrangemang innehåller vanligtvis gästföreläsningar eller annan golfinformation, studier av golfbanor samt spel.

Information och rapporter från alla våra våra träffar/tävlingar från och med 2015 hittar du på den här sidan:
Nyhetsbrev