Dagsarkiv: 31 augusti, 2020


Golfjournalisterna kallar till årsmöte

Söndag 13 september på Österåkers Golfklubb Dagordning enligt stadgarna (se nedan). Årsmötet genomförs i anslutning till partävlingen Hemming Stens Minne på Österåkers GK. Årsmötet hålls på terassen efter att sista bollen kommit in. Dagen efter spelas Mästerskapet (”Press-SM”) på Öster by Stenson. Motioner till årsmötet ska vara inlämnande till styrelsen senast den 24 augusti. Välkomna! Styrelsen för Golfjournalisterna Här hittar du föreningens: Verksamhetsberättelse 2019-2020 Verksamhetsplan 2021 Dagordning 1/ Mötets öppnande. 2/ Mötets behöriga utlysande. 3/ Dagordningens godkännande. 4/ Fastställande av röstlängden. 5/ Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6/ Val av en justeringsman tillika rösträknare att jämte ordföranden justera […]