GOLFjournalisten nr 2

Vår styrelsemedlem Mats Hallberg berättar om sina många och kvalfyllda minnen i samband med The Open.
Studiebesök hos det ständigt växande golfföretaget Abacus.
Rapporter från vårupptakten på Bjärehalvön och studiedagarna på Skaftö.
Inför press-SM och Hemming Stens minne i Dalarna samt en hyllning till fenomenet links.

Läs GOLFjournalisten nr 2 2022