Grattis till Hagge GK – Årets Golfklubb 2022

Ledorden glädje, gemenskap och kvalitet samt ett hårt och i stor utsträckning ideellt arbete har gjort att Hagge Golfklubb i södra Dalarna på många sätt lever upp till sin egen slogan: ”Hagge GK – mitt andra hem”.

Pressmeddelande Hagge GK

På Hagge GK prioriteras ungdomsverksamheten
och man har ett hundratal yngre spelare som
deltar i olika aktiviteter året runt.