Nyhetsbrevet viktig kanal både internt och externt

Vi hann med två nummer under hösten, där målgruppen enbart var föreningens medlemmar. Men mottagandet blev så positivt att förslag dök upp att Golfjournalisternas nya Nyhetsbrev borde spridas också externt. Och i december tog styrelsen beslut om detta.

Omslaget.1-2016.indd

– Det är viktigt att vi talar om att vi finns och vad vi gör. Ett Nyhetsbrev i pdf-form som mailas ut är ett effektivt sätt att sprida information om Golfjournalisterna. Som en bonuseffekt kanske vi med Nyhetsbrevet kan intressera ytterligare några som återkommande rapporterar om golf i media att bli medlemmar i föreningen, säger Golfjournalisternas ordförande Lars-Åke Linander.

I mitten av mars distribuerades det första numret med bredare spridning. Det är på tolv sidor. Redaktör för Nyhetsbrevet är Stig Dahlén, tillika sekreterare i Golfjournalisterna:

– Bilder har medvetet getts hög prioritet i de nummer som hittills producerats. Det är ett lättsmält sätt att presentera Golfjournalisternas verksamhet på. Många små bilder, men också en del stora. Givetvis får föreningens medlemsträffar rejält utrymme med rapporter om genomförda arrangemang och puffar för kommande aktiviteter, säger Stig Dahlén.

Någon utgivningsplan finns inte. Nyhetsbrevet publiceras ”vid behov” och när de ideella resurserna räcker till.

– Tre-fyra nummer per år är en rimlig målsättning. Det beror delvis på hur mycket material medlemmarna är beredda att bidra med i form av texter och bilder. Men vi har ju gott om journalister och fotografer i föreningen, så förutsättningarna borde vara goda, säger Lars-Åke Linander.

Prenumeration:

Nyhetsbrevet skickas per automatik till medlemmarna i Golfjournalisterna. Men även andra intresserade kan prenumerera. Gör så här:

Maila till info@golfjournalisterna.se och skriv att du vill finnas på Nyhetsbrevets sändlista. Uppge också den mailadress du vill att Nyhetsbrevet ska skickas till.

Informera gärna kompisar och kollegor i golfbranschen om möjligheten att bli uppsatt på sändlistan för Nyhetsbrevet.