GOLF Journalisten nr 1 2023

En närmare presentation av Årets Golfklubb 2023, Halmstad GK.
Dessutom kan du läsa om Golfjournalisternas medlemsträffar första halvåret 2023: Vårupptakten på Barsebäck 23-24 april, Zachrissons Pokal 22 maj på Saltsjöbadens GK och dagen därpå Östsvenska Mästerskapet på Lidingö. I början av maj bär det av österut med traditionell ”landskamp” på Åland.
GOLFjournalisten Nr 1 – 2023    

Medlemsavgift Golfjournalisterna

Dags att börja tänka på golf med Golfjournalisterna 2023 och som vanligt väntar ett händelserikt golfår.

En rad trevliga och utmanande aktiviteter är planerade.
Vi återkommer inom kort med mer information.
Innan dess är det dags att betala medlemsavgift.

Årsavgiften är 200 kr för 2023 och vi är tacksamma om du betalar din avgift senast den 31 mars på plusgiro 65 69 10 -7. Glöm inte att ange ditt namn.
Har du fått ny adress, telefonnummer eller mejladress är vi tacksamma om du meddelar detta till undertecknad.

Se också inbjudan till vårupptakten på Barsebäck som redan är publicerad här på hemsidan.


Info och anmälan till Barsebäck

Hjärtligt välkommen som medlem 2023
PeO Karlström
Kassör
070-676 33 84
peo@peokarlstrom.se

Var ska utmärkelsen Årets Golfklubb hamna 2023?

Hagge GK i Dalarna fick utmärkelsen 2022. Vilken klubb/anläggning vill du nominera 2023?

När Hagge GK utsågs till Årets Golfklubb 2022 var ledorden glädje, gemenskap och kvalitet. Det och ett hårt och i stor utsträckning ideellt arbete har gjort att Hagge Golfklubb i södra Dalarna på många sätt lever upp till sin egen slogan: ”Hagge GK – mitt andra hem”.

Vi har nu inlett arbetet med att hitta Årets Golfklubb 2023 och det står alla fritt att nominera en golfklubb, även den klubb man själv är medlem i. Vi vill gärna att ni i samband med nomineringen ger en kortfattad skriftlig motivering samt nämner övrig information som kan vara värdefull. Alla golfanläggningar i Sverige, bolagsdrivna såväl som ideella föreningar, kan nomineras.

Senast vid årsskiftet måste nomineringen ha inkommit och denna sänds till Golfjournalisterna på e-postadressen info@golfjournalisterna.se. Golfjournalisternas ansvarige i detta ämne är Michael Broström, som gärna svarar på eventuella frågor i ärendet.

Sprid gärna information i era respektive organisationer – alla får nominera!

Föreningen Golfjournalisterna, www.golfjournalisterna.se, har sedan 1978 utsett Årets Golfklubb. Utmärkelsen tilldelas en klubb som bidragit med insatser och nytänkande till glädje och nytta för golfare och en positiv utveckling av golfen i Sverige.

För Golfjournalisterna

Michael Broström
michael@intertec.se
0706-683090

Ny chans för hotad ”Ålandskamp”

Det var rejäl uppförsbacke när åtta svenska golfjournalister besökte Åland för ännu ett försök att vinna landskampen mot våra åländska vänner. Ett utbyte som pågått sedan 1984.
I år var förnedringen total och hemmalaget vann med 184-150.
Faktum är att de fem bästa i den individuella tävlingen alla var ålänningar, med Jockum Sourander som vinnare på 39 poäng.
Bäste svensk var Ulf Hellman som gjorde sin första landskamp sedan 2002.
Fortsättning!
Roligast för oss svenskar var att det beslutades att vi kommer att spela två landskamper till och därmed kunna fira både 40-årsjubileum och 40 spelade landskamper.
Preliminärt spelar vi nästa landskamp på Ålands GK i september nästa år.
Svenska  deltagare i år var: Lasse Hanson, Ingemar Jansson, Patrik Larson, Stig Hoffman, Agne Jälevik, Janne Collsiöö och Tord Westlund och Ulf Hellman. Medelålder: 71,1 år…
text och foto: Patrik Larsson
Stig Hoffman och Janne Collsiöö till vänster håller god min trots storförlusten. Ålänningen Kjell Hansson till höger är van att vinna.

Inbjudan till Årsmöte

Föreningen Golfjournalisterna kallar härmed sina medlemmar till årsmöte på Stockholms GK den 20 september klockan 09:30.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 5 september på adressen info@golfjournalisterna.se.

DAGORDNING:

1/ Mötets öppnande.

2/ Mötets behöriga utlysande.

3/ Dagordningens godkännande.

4/ Fastställande av röstlängden.

5/ Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6/ Val av en justeringsman tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

7/ Styrelsens verksamhetsberättelse.

8/ Styrelsens förvaltningsberättelse.

9/ Revisorernas årsberättelse.

10/ Ansvarsfrihet för styrelsen.

11/ Fastställande av årsavgiften.

12/ Motioner.

13/ Aktuella val.

Val av ordförande på ett år.

Val av tre ledamöter på två år. Samt fyllnadsval av en ledamot på ett år.

Val av två revisorer samt revisorssuppleant på ett år.

Val av tre ledamöter till valberedningen varav en ska vara sammankallande.

14/ Verksamhetsplan.

15/ Fastställande av budget.

16/ Övriga frågor.

17/ Mötets avslutande.

Valberedningens förslag

Som ordförande för ett år föreslås omval av Gunnar Wallden.

Som styrelseledamöter för två år föreslås omval av Patrik Larsson samt nyval av Johan Larsson och Mattias Sandberg.
Sedan fjolårets årsmöte har Björn Hedman, P-O Karlström och Michael Broström ett år kvar i styrelsen.

Som revisorer föreslås Agne Jälevik och Stig Dahlén med Stefan Bratt som suppleant.

I valberedningen har Göran Ohlsson, Mats Olsson och Kjell Martinsson ingått.

Verksamhetsberättelse 2021-2022

Verksamhetsplan 2022-23

 

ÅLANDSKAMPEN 2022

Härmed har jag nöjet att bjuda in dig till årets landskamp mot våra åländska vänner den 11-13 september 2022. 12 svenskar ska utgöra årets landslag.

Vi reser med Eckerölinjen söndag 11/9 klockan 20:00 och kan alltså ha någon typ av valvaka ombord. Vi reser hem med samma båt den 13/9 och kommer till Grisslehamn vid 19:30.

På Åland sover vi två nätter och spelar två dagar. Ena dagen är uppvärmning i lite mer avspänd form och andra dagen gäller det! Banan kommer att vara i toppskick i det att man spelar damernas Europatour-tävling bara någon vecka innan vi kommer dit.

Jag återkommer med en ännu mer formell inbjudan i slutet av veckan när jag vet ännu mer om vad det kommer att kosta, men vill att du ska få chansen att skriva in detta i din kalender för hösten.

Du får gärna anmäla dig redan nu, eller så väntar du på nästa inbjudan 🙂

Golfhälsningar
Patrik Larson