Skaftö GK Årets golfklubb 2016!

Flygfoto.PS
Skaftö Golfklubb har utsetts till Årets golfklubb 2016 av Golfjournalisterna.

Föreningen Golfjournalisterna har utsett Skaftö GK till Årets Golfklubb i Sverige 2016.

Motiveringen är denna:

”Barnen först – sedan föräldrarna”. Denna devis har varit ett rättesnöre för Skaftö Golfklubb i många år. Klubben kan nu skörda frukterna av sitt målmedvetna arbete med sin juniorverksamhet i form av både medlemsrekrytering och idrottsliga framgångar.

Engagemanget för juniorverksamheten är en av anledningarna till att föreningen Golfjournalisterna valt att utse Skaftö Golfklubb till Årets Golfklubb 2016. En annan faktor som tilltalade juryn är att klubben lyckats engagera 300 av de fast boende på Skaftölandet i sin verksamhet, drygt en femtedel av Skaftös totala befolkning!

Skaftö Golfklubb inledde sitt fokus på juniorverksamheten för cirka femton år sedan, då man i samarbete med kommunala Skaftö skola arrangerade särskilda skoldagar där personal, skolbarn och förskolebarn fick njuta av en hel dag på golfbanan. Dessa skoldagar på golfbanan är sedan dess ett återkommande inslag i Skaftö skolas verksamhet.

Den investering man gör i juniorverksamheten ger också utdelning i form av återvändare som när de flyttar tillbaka till närområdet också tar upp golfen igen och därmed har en positiv effekt även på klubbens ekonomi. Bohusklubben har också medlemmar på tre proffstourer, med nyblivne proffset Marcus Kinhult som den klarast lysande stjärnan.

För mer information:

Skaftö GK: Intendent Mikael Jumark, telefon: 0702 – 850 047

Golfjournalisterna: Ordförande Lars-Åke Linander, telefon: 070 – 982 67 69

Fakta om föreningen Golfjournalisterna:

Golfjournalisterna är en fristående organisation, obunden av förbund, myndigheter, media och kommersiella intressen. Fler än 100 journalister, fotografer och andra som återkommande arbetar med golf i media är medlemmar. Föreningen arrangerar varje år en rad utbildningsträffar, deltar i omröstningen av Årets golfare samt utser Årets Golfklubb. 2016 delas utmärkelsen ut för 38:e året i följd. Läs mer på: www.golfjournalisterna.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *