Nyhetsbrev nr 3 2018

med bland annat:

…utförlig reserapport från ”Den gröna ön”.
…Årsmötet röstade för att halvera medlemsavgiften.
…Press-SM och partävlingen Hemming Stens minne i närbild, samt resultat från Ålandskampen och det sista Mediaslaget.
…hjälp oss att hitta Årets Golfklubb 2019!

Nyhetsbrev nr 3 2018