Valberedningens förslag

Vi påminner om föreningens Årsmöte som kommer att hållas på terassen till Österåkers GK direkt efter partävlingen Hemming Stens minne på söndag 13 september.

Här är valberedningens förslag:
Ordförande för ett år:  omval av Lars-Åke Linander.

Styrelseledamöter för två år: omval av Patrik Larson, Gunnar Wallden och Peter Eng.

Revisorer för ett år: omval av Agne Jälevik samt nyval av Stig Dahlen.

Valberedningens ledamöter Göran Ohlsson (sammankallande), Kjell Martinsson och Mats Olsson