Zachrissons Pokal

Göran Zachrisson i Skottland 1991. En av föreningens grundare, f.d. ordföranden och numera hedersmedlemmen ger nu namn åt tävlingen "Zachrissons Pokal".  Foto Jan Collsiö
Göran Zachrisson i Skottland 1991. En av föreningens grundare, f.d. ordföranden och numera hedersmedlemmen ger nu namn åt tävlingen ”Zachrissons Pokal”.
Foto Jan Collsiö

I samband med Golfjournalisternas 40-årsjubileum väcktes en idé att uppkalla en av våra tävlingar efter en av våra mest framträdande kollegor – hedersmedlemmen Göran Zachrisson.
Efter diskussioner i styrelsen och efter flera konsultationer med Göran själv har följande beslut fattats:
Östsvenska Mästerskapet byter från och med 2017 namn till ”Zachrissons Pokal”.

Namngivaren har nu lovat att leta i sina gömmor efter en lämplig pokal. Han har skrivit in speldatumet 8 maj i sin kalender och förhoppningsvis får vi se Göran Zachrisson på Salems GK både som prisutdelare och deltagare.
Välkommen!